OFERTA - szkolenia BHP Rzeszów

Firma SAFEPRO - szkolenia BHP Rzeszów - świadczy kompleksowe usługi z zakresu BHP.
Naszą misją jest pomoc pracodawcom w zarządzaniu BHP w przedsiębiorstwie.

Satysfakcja Klienta to nasz priorytet!

Powierzone obowiązki wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie oszczędzając Państwa czas.

Cechuje nas wysoka jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:
 • pełnienie obowiązków służby BHP w przedsiębiorstwach zgodnie z Kodeksem Pracy w ramach stałych umów
 • szkolenia BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie i reprezentację Klientów przed organami kontroli PIP
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • opracowanie instrukcji BHP
 • porady z zakresu Prawa Pracy
Szczegółową ofertę cenową przedstawiamy na życzenie Klienta.

Cechuje nas indywidualnie podejście do każdego Klienta.

Działamy sprawnie, konkretnie i kompleksowo.

Naszą ofertę (szkolenia bhp Rzeszów) kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług oraz ekspresową realizację zleceń.

Pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

NASI KLIENCI - BHP Rzeszów

Współpracujemy m. in. z:
 • - ACISA (budowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego)
 • - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
 • - Antex Sp. z o.o.
 • - PJORO Sp. z o.o.
 • - DRUKARNIA TPM Prokuski Spółka jawna
 • - INOX CONSTRUCTIONS Łukasz Pawłucki
 • - PPUH "MONAWI" Jacek Kuźniar
 • - P.P.H.U. BRAM - ROB Robert Miśków
 • - Burger Jakub Prokurski
 • - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
 • - Zespół Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
 • - Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "BWB" Jan Biały
 • - Systemy Informatyczne SET(H) Sp. z o.o.
 • - ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Jan Niedziałek
 • - TRÓJKA Wiesława Piątek
 • - "KZK JUNIOR" Sp. z o.o.
 • - Zespół Szkół im. M.Kopernika w Czarnej
 • - OWLTECH Sp. z o.o.
 • - Vander Aleksander Lis
 • - Radość sp. z o.o.
 • - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • - PPHU EDEN-RING Kazimierz Kiernicki
 • - Getfresh Sp z o.o.
 • - MULTI Wójtowicz Tomasz

Pracodawco pamiętaj

- pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku

- szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat

- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat

Wypadki przy pracy cz. 1:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W przypadku braku społecznego inspektora pracy w zakładzie w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników.

KONTAKT

SAFEPRO Usługi BHP
Elżbieta Ogłuszka


ul. Dunikowskiego 21/18
35-603 Rzeszów

NIP: 813-313-99-94

tel.: 663 326 096

e-mail: biuro@safeprobhp.pl